prestrašno je na času njemačkog kako se svi smiju kada neko nešto kaže a ja gledam i kontam koji im je kurac svima.

(Source: pain-makes-people-change1)

5 notes